Σάββατο


ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ
  _ _ _ _                                Το νερό αλλιώς
  _ _ _ _ _                             Το ........ του ποταμού
  _ _ _                                    Η κίνηση του νερού
  _ _ _ _ _ _ _                       Μεγάλο ποτάμι της Ελλάδας
  _ _ _ __ _ _                        Συνήθως από κάτω της περνάει νερό.
  _ _ _ _ _ _ _                        Έτσι λέγεται η πολύ μεγάλη θάλασσα.
  _ _ _ _ _ _ _                       Το χρώμα της θάλασσας
  _ _ _ _ _ _ _ _ _                  Ένας ωκεανός
  _ _ _ _ _ _                           Χωρίζει δύο θάλασσες κι ενώνει δύο στεριές.
  _ _ _ _ _ _ _                        Το χρειάζονται και τα ψάρια για την αναπνοή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου